Barion Pixel

Általános szerződési feltételek

Általános Szerződési Feltételek

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza a www.kisvakondtanodaja.hu weboldal (a továbbiakban: Honlap) használatának, az azon keresztül végzett megrendelésekre vonatkozó szerződéses feltételeket, amely valamennyi vásárlóra, felhasználóra, látogatóra (a továbbiakban együttesen: Felhasználó) kötelező érvénnyel bír.

 

1.Szolgáltató adatai

 

Cégnév: MÍG MEGNÖVÖK Alapítvány

Székhely: 4431 Nyíregyháza-Sóstófürdő, Szódaház utca 4-6.

Adószám: 18812923-1-15

Nyilvántartási szám: 05-01-0001091

Email cím: megnovok@megnovok.hu

 

2.Általános rendelkezések

 

Az ÁSZF szabályozza a Honlap működésnek feltételeit, továbbá – amennyiben a Felhasználó vásárol a Honlapon - a Felhasználó és a Szolgáltató közötti elektronikus úton létrejött szerződéses kapcsolatot, amelynek rendelkezései mindkét félre nézve kötelező érvényűek. Az ÁSZF részletesen meghatározza a Szolgáltató és a Felhasználók jogait és kötelezettségeit.

 

A szerződés nyelve magyar.

 

A Honlapon leadott megrendelés nem írásban, hanem ráutaló magatartással tett jognyilatkozatnak minősül, így a Felhasználó és a Szolgáltató közötti elektronikus úton kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat a Szolgáltató nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető.

 

Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

 

A jelen ÁSZF, valamint a Felhasználó részére emailben visszaigazolt megrendelés tartalma képezi a Szolgáltató és Felhasználó közötti szerződés teljes tartalmát.

 

3.Szerződés tárgya

 

A szerződés tárgyát a Honlapon a Szolgáltató által eladásra kínált, online módon elérhető, letölthető étrendek (a továbbiakban: termék”) képezik. Az étrendek a ketogén diétára épülnek, azonban nem személyre szabott étrendek.

 

4.Termék megrendelése, rendelés feltételei, szerződés létrejötte

 

 1. Regisztráció

 

A megjelenített termékek online rendelhetők meg.

 

A Honlap tartalmának megtekintése, az ott történő vásárlás nem regisztrációhoz kötött.

 

Jogosult a regisztrációjának törlését kérni a megnovok@megnovok.hu e-mail címre küldött üzenettel. Az üzenet megérkezését követően Szolgáltató haladéktalanul gondoskodik a regisztrációtörléséről.

 

Adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését (pl. számlán szereplő adatok). Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód, új regisztráció szükséges.

 

A hozzáférési adatok titokban tartásáért kizárólag Felhasználó a felelős. Amennyiben tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót.

 

A regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint köteles frissíteni annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek. Szolgáltató a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősséget nem vállal.

 

4.2.Megrendelés menete

 

A Honlap felületén megtalálható a Szolgáltató által eladásra kínált, kategóriákba sorolt valamennyi termék.

 

Miután kiválasztotta a terméket, a kosárba gombra kattintva vásárolhatja azt meg Online fizetés formájában.

 

A rendelési felületen kérjük adja meg számlázási adatait és bármilyen további hasznos információt, amit a Szolgáltató részére szeretne kommunikálni. A termék vételára átutalással online bankkártyás fizetéssel egyenlíthető ki, melyhez szükséges információt a megrendelési felületen, illetve a visszaigazoló emailben is megtalál a Felhasználó.

 

Ha minden adatot rendben talált, helyesen adta meg a teljesítéshez szükséges adatokat, úgy a megrendelés elküldéséhez ugyanezen a felületen található jelölőnégyzet kipipálásával el kell fogadnia jelen ÁSZF-ben és az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat.

 

A ”Megrendelés elküldése” gombra kattintással küldi el véglegesen a megrendelését a Szolgáltató részére. Szolgáltató a megrendelés sikerességéről emailben értesíti. A rendelés leadása tehát a „Megrendelés elküldése” gombra kattintással történik, ami a Felhasználó részére fizetési kötelezettséget keletkeztet.

 

Adatbeviteli hibák javítása: A Felhasználónak a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a Honlap felületén bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására anélkül, hogy kosarának tartalma törlődne.

 

Szolgáltató a megrendelés beérkezése után a rendelés beérkezést, a szerződés létrejöttét a 4.3. pontban meghatározott módon e-mailben visszaigazolja, mégpedig a Felhasználó azon e-mail címére, amelyet a regisztráció során, vagy a megrendelésnél adott meg.

 

Amennyiben a megvásárolt termék vételárának kiegyenlítése megtörténik, úgy a Szolgáltató a vételár számláján történő jóváírását követően azonnal a Felhasználó által a megrendelése során megadott email címre küldi el a megvásárolt termékhez kapcsolódó letöltési linkeket. 

 

4.3.Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

 

A Felhasználó által elküldött megrendelést a Szolgáltató késedelem nélkül, visszaigazoló e-mail útján visszaigazolja a Felhasználó részére, legkésőbb a megrendelés időpontjától számított 48 órán belül.

 

A Szolgáltató által küldött visszaigazoló email egyben a megrendelés teljesíthetőségének visszaigazolása is, mellyel érvényes szerződés jön létre Szolgáltató és a Felhasználó között.

 

A Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg a Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.

 

A felek között online módon megkötött termék adásvételére vonatkozó szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül. Az adásvételi szerződés alapján a Szolgáltató dolog tulajdonjogának átruházására, a Felhasználó a vételár megfizetésére köteles.

 

Ha a Felhasználó rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e- mailben szereplő adatok tekintetében, azt haladéktalanul jeleznie kell a Szolgáltató felé, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

 

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

 

4.4.Termék ára és fizetési feltételek, számla

 

A Honlapon megjelenített termékek vételára az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazó módon (bruttóban) van feltüntetve. A termékek ára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre.

 

A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz, nincsenek rejtett költségek.

 

A Honlapon megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Honlapon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja, a módosítás nem visszamenő hatályú.

 

A termék árát a Felhasználó átutalással és online bankkártyás fizetéssel (Barion) tudja megfizetni a Szolgáltató részére, melynek menetét a vásárlást visszaigazoló e-mail tartalmazza.

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

 

A Szolgáltató és Felhasználó közötti adásvételi szerződés alapján kiállított elektronikus számla egyúttal adóügyi bizonylatként is szolgál.

 

5.Adásvételi szerződéstől való elállás joga

 

A jelen pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (fogyasztó).

 

Tehát az elállási jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak minősülő Felhasználókat illeti meg, a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár e, az elállási jog az online vásárlás során nem illeti meg.

 

Felhasználó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

 

 1. terméknek,
 2. több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,
 3. több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
 4. ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a Felhasználó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

 

Tekintettel arra, hogy a Felhasználó minden esetben e-mailben kapja meg a vásárolt terméket, így elállási jogát csak abban az esetben gyakorolhatja, amíg a Szolgáltató részére a dokumentumot ki nem küldi elektronikusan. A dokumentum kiküldését követően elállási jog gyakorlására nincs lehetőség, hiszen ez esetben a Szolgáltató – tekintve, hogy nem egy központi letöltési felületről teszi elérhetővé a dokumentumot – a kiküldött dokumentum használatát nem tudja korlátozni az adott Felhasználó tekintetében.

 

5.1.Elállási jog gyakorlására irányuló nyilatkozat

 

Ha a Felhasználó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére.

 

A nyilatkozatban fel kell tüntetni a Felhasználó adatait, a termék nevét és és a vétel dátumát.

 

Ebből a célból Felhasználó felhasználhatja az Elállási nyilatkozat mintát, amely elérhető ITT. A Felhasználó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

 

A Felhasználót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az 5. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

 

A Felhasználó elállási nyilatkozatának beérkezését Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Felhasználó részére.

 

A Felhasználó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi Szolgáltató részére.

 

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A

 

Felhasználó postai levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

 

5.2.Vételár, egyéb költség visszatérítése

 

Ha Felhasználó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Felhasználó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Felhasználó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást.

 

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli.

 

6.Fogyasztói jogviták rendezése, panaszkezelés

 

 1. Panasztétel a Szolgáltatónál

 

A Honlap célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a Felhasználó teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát az 1. pontban feltüntetett telefonon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.

 

A Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a Felhasználó részére.

 

Az írásbeli panaszt a Szolgáltató 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 3 évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságok részére szükség esetén bemutatja.

 

Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

 

Ha Szolgáltató a Felhasználó panaszát elutasítja, úgy Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót. A panaszának elutasítása esetén a Felhasználó panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbi elérhetőségeken.

 

6.2.Panasszal élhet az illetékes fogyasztóvédelmi hatóságnál

 

Amennyiben a Szolgáltató és Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Felhasználó panaszt tehet a fogyasztóvédelmi hatóságnál.

 

Tájékoztatjuk, hogy az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet értelmében a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 2016. december 31. napjával jogutódlással megszűnt.

 

Ha fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

 

Az NFH általános jogutódja a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, valamint a másodfokú ügyekben országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el.

 

Emiatt a fogyasztók 2017. január 1-től panaszaikkal elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak. Elérhetőségeket itt találhatnak: http://jarasinfo.gov.hu/.

 

6.3.Vitarendezés az Európai Unió online vitarendezési platformján keresztül

 

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU     

 

A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (fogyasztói online vitarendezési irányelv) szóló, 2013. évi május 21.-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: rendelet) alapján az Európai Bizottság létrehozott egy online vitarendezési platformot, amely 2016. február 15-től vehető igénybe az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződést kötők között fogyasztói jogvita esetén mind a fogyasztók, mind a kereskedők számára.

 

A rendelet hatálya közvetlenül kiterjed az Unióban letelepedett, Magyarországon székhellyel rendelkező online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekben érintett kereskedőre, amennyiben közte és a fogyasztó között létrejött online adásvételi vagy szolgáltatási szerződéssel kapcsolatban fogyasztói jogvita merül fel.

 

Online adásvételi szerződéssel összefüggő fogyasztói jogvita esetén lehetőség van arra, hogy a fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó, akár határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan rendezni tudják a fenti linken keresztül elérhető online platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján.

 

Ehhez nem kell mást tenni, minthogy a fenti linken elérhető online platformon a fogyasztó beregisztrál, kitölt egy kérelmet hiánytalanul, majd elektronikusan beküldi a Békéltető Testület részére a platformon keresztül. Így a fogyasztók, a távolságok ellenére egyszerűen tudják érvényesíteni jogaikat.

 

Ahhoz, hogy az online vitarendezési platformot használni tudja, előzőleg regisztrálnia kell az Európai Bizottság rendszerében, ki kell töltenie egy kérelmet hiánytalanul, majd elektronikusan beküldeni a Békéltető Testület részére a platformon keresztül. Így a fogyasztók, a távolságok ellenére egyszerűen tudják érvényesíteni jogaikat.

 

6.4.Békéltető Testület eljárásának kezdeményezése

 

Békéltető Testületek elérhetősége: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

 

Amennyiben a Szolgáltató a Felhasználó panaszát elutasítja, úgy a Felhasználó jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni. A békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a Felhasználó a Szolgáltatóval közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését.

 

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

 

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a Szolgáltató és a Felhasználó között. Ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása

 

érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

 

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani.

 

Szolgáltatót a békéltető testi eljárás során együttműködési kötelezettség terheli. Az eljárás keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a Szolgáltató székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

 

Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

 

Baranya Megyei Békéltető Testület Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36. Telefonszám: 06-72-507-154

Fax: 06-72-507-152

E-mail: abeck@pbkik.hu; mbonyar@pbkik.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefonszám: 06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-76-501-523

Fax: 06-76-501-538 E-

mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.humariann.matyus@bkmkik.hu Honlap: www.bacsbekeltetes.hu

 

Békés Megyei Békéltető Testület

Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszám: 06-66-324-976

Fax: 06-66-324-976

E-mail: eva.toth@bmkik.hu

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1. Telefonszám:06-46-501-091;06-46-501-870 Fax: 06-46-501-099

E-mail: bekeltetes@bokik.hu

 

Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. 99. I.

em. 111.

Telefonszám: 06-1-488-2131

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu Honlap: bekeltet.bkik.hu

 

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12. Telefonszám: 06-62-554-250/118 Fax: 06-62-426-149

E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

 

Fejér Megyei Békéltető Testület

Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6. Telefonszám:06-22-510-310

Fax: 06-22-510-312

E-mail: fmkik@fmkik.hu

 

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a. Telefonszám: 06-96-520-217

Fax: 06-96-520-218

E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu

 

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.

Telefonszám: 06-52-500-710

Fax: 06-52-500-720

E-mail: korosi.vanda@hbkik.hu

 

Heves Megyei Békéltető Testület

Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Telefonszám: 06-36-429-612

Fax: 06-36-323-615

E-mail: hkik@hkik.hu

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306.

Telefonszám: 06-56-510-621, 06-20-373-2570

Fax: 06-56-510-628

E-mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszám: 06-34-513-027

Fax: 06-34-316-259

E-mail: szilvi@kemkik.hu

 

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A. Telefonszám: 06-32-520-860

Fax: 06-32-520-862

E-mail: nkik@nkik.hu

 

Pest Megyei Békéltető Testület

Cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. IV/2. Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81

Telefonszám: 06-1-792-7881

E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu Honlap: http://panaszrendezes.hu/

 

Somogy Megyei Békéltető Testület

Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6. Telefonszám: 06-82-501-026

Fax: 06-82-501-046

E-mail: skik@skik.hu

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszám: 06-42-311-544

Fax: 06-42-311-750

E-mail: bekelteto@szabkam.hu

 

Tolna Megyei Békéltető Testület

Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet

Telefonszám: 06-74-411-661

Fax: 06-74-411-456

E-mail: kamara@tmkik.hu

 

Vas Megyei Békéltető Testület

Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszám: 06-94-312-356

Fax: 06-94-316-936

E-mail: vmkik@vmkik.hu

 

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 116.

Telefonszám: 06-88-429-008

Fax: 06-88-412-150

E-mail: bekelteto@veszpremikamara.hu

 

Zala Megyei Békéltető Testület

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.

Telefonszám: 06-92-550-513

Fax: 06-92-550-525

E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu

 

 

 

 1. Bírósági eljárás kezdeményezése

 

A Felhasználó jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint. Amennyiben a fogyasztó nem fordul békéltető testülethez, vagy az eljárás nem vezetett eredményre, úgy a fogyasztónak a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz fordulni. A pert keresetlevéllel kell megindítani, amelyben az alábbi információkat kell feltüntetni:

 

 • az eljáró bíróságot;
 • a feleknek, valamint a felek képviselőinek nevét, lakóhelyét és perbeli állását;

 

 • az érvényesíteni kívánt jogot, az annak alapjául szolgáló tényeknek és azok bizonyítékainak előadásával;
 • azokat az adatokat, amelyekből a bíróság hatásköre és illetékessége megállapítható;
 • a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet.

 

A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát, amelynek tartalmára bizonyítékként hivatkozik.

 

7.Szerzői jog

 

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Honlap teljes egészében szerzői jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Honlap, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak. (bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak, ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást). A Honlap tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. Felhasználó kötelezi magát, hogy nem fog semmilyen olyan tevékenységet végezni, amely számára, vagy harmadik fél számára lehetővé tenné, hogy jogtalanul hozzáférhessen, vagy jogtalanul használja a Honlap felületének programját vagy egyéb részeit.

 

Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató külön engedélyt ad.

 

Felhasználó nem jogosult a Honlap felületének használata során olyan mechanizmusokat, szoftvereket vagy egyéb módszereket alkalmazni, amelyek negatívan befolyásolhatnák a felület működtetését.

 

A Honlapon elérhető, illetve a Felhasználó rendelkezésére bocsátott valamennyi dokumentum, étrend használata kizárólag az adott Felhasználó részére engedélyezett. Tilos az étrend harmadik személy részére történő átadása ingyenes vagy ellenérték fejében, illetve tilos ezek kereskedelmi értékesítése.

 

8.Felelősség

 

A Felhasználó az online áruházat kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

 

Minden olyan információ, amit a Felhasználó a Honlapon elér a Szolgáltató által nyújtott ketogén diétával összefüggésben, kizárólag a ketogén diétára vonatkozó általános tájékoztatást szolgálják, azok orvosi kezelések és/vagy orvosi tanácsok helyettesítésére nem szolgálnak és nem garantálják semmilyen egészségügyi probléma kezelésének sikerességét.

 

Az elérhetővé tett étrendek, receptek táplálkozási javaslatok, az eredmény intenzitása és sikere egyéni adottságoktól és fegyelmezettségtől függ, a Szolgáltató a személyre szabott étrend be nem tartásából vagy annak betartásából fakadó károkért felelősséget nem vállal, tekintettel arra, hogy minden egyén más és más, így bármely táplálkozási javaslat minden személy esetében különböző hatást, változást eredményezhet.

 

Szolgáltató tájékoztatja Felhasználót, hogy a Felhasználó minden esetben kizárólag saját felelősségére alkalmazhatja valamennyi Honlapon megvásárolható étrendet. Szolgáltató kizárólag mintaétrendet tesz elérhetővé az oldalon, azok nincsenek az egyes Felhasználók egészségügyi állapotához, fizikai állapotához, testi adottságaira szabva.

 

A ketogén diéta során amennyiben a Felhasználó bármilyen krónikus betegségben szenved, úgy Szolgáltató javasolja, hogy orvosi felügyelet mellett alkalmazzon bármilyen étrendet. Szolgáltató minden ezzel kapcsolatban felmerülő panaszt elutasít.

 

Szolgáltató kizár minden felelősséget Honlap használói által tanúsított magatartásért. Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató jogszabálysértés esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

 

9.ÁSZF módosítása

 

Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt legalább 20 (húsz) nappal a Honlap felületén közzéteszi. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá a Felhasználóval szemben, kivéve, ha a módosítások ellen tiltakozik. Az ÁSZF módosítása nem visszamenő hatályú, a módosított rendelkezéseket a módosítás hatályba lépését követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el az ÁSZF rendelkezéseit vagy annak bármely módosítását, úgy nem jogosult a Honlap használatára, megrendelés leadására.

 

 

ÁSZF hatályos: 2023. 08. 30.

MÍG MEGNÖVÖK ALAPÍTVÁNY 2004 - 2024-
Tisztelt weboldal látogatók, kedves Kollégák, tanulmányi versenyeinkre jelentkező gyerekek!


Nyíregyháza - Sóstógyógyfürdőn  térképén
  megtalálható MÍG MEGNÖVÖK ALAPÍTVÁNY megalakulása óta különös figyelmet fordít a különböző képességű, a szárnyaló és a lemaradó gyerekek egy közösségben történő fejlesztésére, miközben a tanítást a tanulási folyamat segítéseként, irányításaként értelmezi.

AW Studio

Elérhetőségeink

Címünk:
4431 Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő, Szódaház u. 4-6.
Telefon: +36 (42) 783 736
E-mail: megnovok@megnovok.hu
Barion